logo
رادیوگرافی
23rd January 2020 By LMS
blog

رادیــــــوگرافی

رادیوگرافی دندانپزشکی تصاویری هستند که از دندان، استخوان و لثه گرفته می‌شوند. این رادیوگرافی‌ها کمک مهمی به تشخیص و درمان مناسب برای هر مراجعه کننده دندانپزشکی است. میزان اشعه بسیار کمی در رادیوگرافی دندان به بیمار تابانده می‌شود و نسبت به سایر روش‌های تصویربرداری بسیار ناچیز است. برای مشخص کردن دندان‌های شکسته، استخوان‌های آسیب دیده، پوسیدگی، آبسه‌های دندان، تغییرات در ریشه دندان، کیست‌های زیر دندان، بررسی مفصل فک، سرطان‌ها، بررسی رابطه استخوان‌ها و خیلی موارد دیگر که در معاینه چشمی دیده نمی‌شوند کاربرد دارد.