logo
بهداشت ارتودنسی
23rd January 2020 By LMS
blog

در زمان ارتودنسی، بخاطر وجود سیم و براکت، افزایش گیر غذایی را داریم که منجر به تغییر رنگ دندانها و پوسیدگی آنها می شود. بنابراین باید حداکثر تلاش خودمان را برای بهداشت بهتر داشته باشیم تا در نهایت با دندانهایی بسیار زیبا کار درمان ارتودنسی را تمام کنیم.